Nyheder fra Faxe

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Faxe og omegn

Job tilbydes:
Fast deltidsansat tandlæge
Et job med masser af sparring og rig mulighed for faglig udvikling i Faxe Kommunale Tandpleje, kan nu blive dit. Faxe kommune er et tilvalg – det er vores vision. Vi arbejder i Faxe kommune fordi vi har lyst til det og det skal vores nye kollega også have.   Fra 1. januar 2022 eller snarest derefter søger Faxe Kommunale Tandpleje en tandlæge til en fast ledig stilling, hvor du som tandlæge har mulighed for at vælge Faxe kommune til. Stillingen er deltid på 23-30 timer/ugen fordelt på 3-4 dage ugentligt, hvoraf en er til kl. 17 og de øvrige er til kl. 15.   Om os Vi varetager hele tandplejetilbuddet for ca. 7.000 børn og unge samt kommunens omsorgstandpleje og socialtandpleje for voksne. Vi beskæftiger os med alle faglige aspekter indenfor tandpleje til børn og unge blandt andet kirurgi, cariesterapi af alle slags, profylakse, sedering og narkose samt tandregulering. Vi arbejder kontinuerligt med udviklingen af både tandplejen og vores arbejdsplads. Den seneste tid har fællesskab og digitalisering været et par af de ting som vi har beskæftiget os med i vores MED-udvalg og TRIO-gruppe. Der er gode rammer for efter- og videreuddannelse samt erfaringsudveksling. Vi praktiserer en hverdag hvor sparrig og fagligt fokus er i højsædet. Det opleves bl.a. ved at vi på daglig basis bruger hinanden som sparringspartner i patienttilfælde som udfordrer eller som læringskapacitet under regelmæssige kalibreringsmøder og personalemøder. Vores arbejdsmiljø er præget af et velfungerende medarbejderteam med 24 motiverede og engagerede kolleger, som har fokus på kvalitet og service overfor borgerne. Til sammen rummer vi mange kompetencer og et individuelt erfaringsspænd over 40 år.   Hele tandplejen er samlet på vores centrale klinik på Faxe sundhedscenter, Præstøvej 78H i Faxe, hvor vi har 11 store, lyse behandlingsrum, hvoraf de 2 er dobbeltklinikker til tandregulering. På klinikken findes der ud over tandplejens administration, venteværelser, sterilisationer mv. Vi anvender TMtand journalsystem og Kodak røntgen.   Om dig Du er uddannet tandlæge og gerne med erfaring fra kommunal tandpleje Ret til selvstændigt virke er en fordel Arbejdet med børn, unge og ældre motiverer dig og har din interesse Det forventes at du er engageret i vores tandpleje og bidrager positivt til vores arbejdsplads Du trives i en stor travl organisation i fortsat udvikling og kan indgå fleksibelt i opgaveløsningen Du anvender en anerkendende kommunikation og har viljen til at medvirke positivt til vores arbejdsmiljø, ligesom fællesskab og god holdånd på arbejdspladsen ligger dig på sinde   Ansøgning For yderligere oplysninger om stillingen kan Overtandlæge Pernille Molnes kontaktes på tlf. 61 14 60 57. Bevis for uddannelse, CV og evt. udtalelser vedlægges ansøgningen. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Børneattest indhentes inden ansættelse. Ansøgningsfrist: 7/11-21. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i torsdag d. 18/11-2021.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9e128f64)
Faxe Kommune
Indrykket 25. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Spjellerup SFO søger pædagog 30 timer om ugen
Er du interesseret i at arbejde i en SFO på en friskole i Faxe Kommune – så er dette måske jobbet for dig.   Spjellerup Fristed er etableret i 2010 og har 50 børn tilmeldt. Vi har et tæt samarbejde med børnehaven og skolen. Vi arbejder ud fra et fælles pædagogisk fundament hvor børnene er vores kerneopgave. Vi vægter at skabe en ramme hvori alle børn kan indgå efter individuelle præmisser.   SFO-Fristedet modtager dagligt børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Vi vægter udeliv og bevægelse højt. Vi søger en kollega som kan bevare overblikket i dagligdagen som er igangsætter, nærværende samt iderig. Dagen i SFO er præget af forskellige tilbud som der vælges imellem blandt andet street, boldspil på multibanen, leg i skoven, bål med mere. Der skabes ydermere rum for mere stille aktiviteter indendørs.   Pædagogen vi søger, skal brænde for at arbejde med SFO børn, og gerne have erfaring samt interesse for at arbejde med netop denne aldersgruppe. Vi bruger natur og udeliv som et læringsmiljø, og du skal kunne inddrage dette i hverdagen med børnene.   En mindre del af timerne vil desuden være i børnehaven og som udgangspunkt med børnehavens ældste børn. Dette er med til at skabe en bedre brobygning afdelingerne imellem så overgangen mellem børnehave og skole bliver nemmere.   Hverdagen er præget af bevægelse og fysisk aktivitet. Det er derfor en fordel, at du selv er fysisk aktiv, og ikke er bange for at gå forrest.   Vi søger en kollega, som har lyst til at indgå i husets rutiner på lige fod med de øvrige ansatte. Du er god til at bevare overblikket både i huset som helhed, men også på det enkelte barn. Du har omsorgsgen, er udadvendt og smilende. Du er god til at begå dig både mundtligt og skriftligt i samarbejdet med forældre, PPR og kollegaer i både sfo, børnehave samt skole.   Du skal kunne se dig selv være en del af et fællesskab af børn, kollegaer og forældre samt have fokus på den fælles kerneopgave.   Timerne kommer som udgangspunkt til at ligge i tidsrummet 12 - 17 hver dag. Formiddagene i børnehaven vil være mellem kl. 9.00 – 12.00   Har dette vakt din interesse, så kontakt afdelingsleder af SFO Fristedet Maria Amsted tlf. 60405901 for yderligere oplysninger eller for at aftale et besøg. Se evt. mere på vores hjemmeside www.spjellerupfriskole.dk   Ansøgningsfrist 15.11.21. Ansøgning med CV samt relevante bilag sendes via mail til ma@spjellerupfriskole.dk   Ansættelsessamtaler afholdes uge 47. Forventet ansættelse med start 1.1.2022. Ansættelse efter overenskomst. Se mere på vores ansøgersite: https://spjellerupfriskole.ofir.com Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c94b5be2)
Spjellerup Friskole
Indrykket 22. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Fuldtidslærer Tysk
Spjellerup Friskole søger en fuldtidslærer til bl.a. tysk. Vi leder efter en dygtig lærer til at undervise og føre til eksamen i tysk. Sammen med tysk vil et af følgende fag være godt. Dansk, engelsk eller matematik. Stillingen er på fuld tid.   Attraktiv arbejdsplads: Vi har en attraktiv arbejdsplads med 14 dygtige og dedikerede lærer. Vi har en engageret forældregruppe og ikke mindst masser af herlige børn. En arbejdsplads, hvor de ansatte selv og i fællesskab, tager ansvar for at planlægge undervisningen. Vi har en åben og ærlig dialog i et positivt samarbejde med fokus på daglig trivsel og arbejdsmiljø. Lærergruppen er med sin gennemsnitsalder på 38 år en cocktail af både unge og meget erfarende undervisere der brænder for at skabe et attraktivt lærings- og undervisningsmiljø.   Vi søger: En lærer der kan smile, grine og arbejde i lærerteam. En lærer der tør give eleverne ansvar En der kan undervise i tysk og gerne andre spændende fag.   Det er vigtigt: At du er faglig kompetent. At du er nærværende. At du er relations skabende. At du vil arbejde med den enkelte elev. At du vil skabe den gode historie.   Om Spjellerup Friskole: Læs mere om Spjellerupfriskole og Fribørnehave på vores hjemmeside www.spjellerupfriskole.dk. Vi vægter en læringsform, hvor vi prioriterer elevernes følelsesmæssige, sociale og faglige udvikling. Det teoretiske og det praktiske supplerer hinanden, og der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, hvor læringen er drevet af nysgerrighed og læringslyst. Vores elever er vilde med udeundervisning og selvstyring.    Ansøgning Kontakt skoleleder Jan Nielsen tlf. 60405904 for yderligere oplysninger eller for at aftale et besøg. Ansøgninger modtages løbende og senest tirsdag d. 26. oktober 2021 Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via mail til skoleleder@spjellerupfriskole.dk Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. Januar 22. Ansættelse efter gældende overenskomst. Spjellerup Friskole - Spjellerupvej 33, 4640 Faxe Se mere på vores ansøgersite: https://spjellerupfriskole.ofir.com Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ea631148)
Spjellerup Friskole
Indrykket 20. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Sygeplejerske til specialiseret neurorehabilitering
Kildebo – Center for Neurorehabilitering, er en særdeles spændende arbejdsplads og et oplagt valg for den fagligt ambitiøse sygeplejerske. Vi er højt specialiserede i at genoptræne og rehabilitere mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade og som sådan en unik arbejdsplads. Som ansat på Kildebo vil du derfor få mulighed for, at målrette og specialisere dine sygeplejefaglige kompetencer. Det daglige arbejde foregår i tæt samarbejde med mange gode kolleger med andre fagligheder; ergoterapeuter, fysioterapeuter, SSA, talepædagog, neuropsykolog. Dertil kommer det tætte samarbejde med mange eksterne aktører, f.eks. praktiserende læger, hospitalsafdelinger og ikke mindst de kommuner som køber vores ydelser, praktiserende læger. De centrale samarbejdspartnere er naturligvis den hjerneskadede borger og dennes pårørende, som altid er 100 % medinddraget i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rehabiliteringsprocessen. Kildebos overordnede opgave er i samspil med borgeren, at støtte, bevare og udvikle fysisk, psykiske og sociale ressourcer, således at et selvstændigt og meningsfuldt liv kan genetableres. Vi har i gennemsnit 10 indskrevne af gangen og ca. 25-30 forløb om året.   Vi forventer at du har nogen erfaring som sygeplejerske, ikke nødvendigvis specialekendskab, da oplæring og efteruddannelse vil finde sted.   Det du formentlig kan byde med ind fra start er følgende: Samarbejde med kursist og dennes pårørende. Tværfagligt samarbejde med interne samarbejdspartnere. Tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Koordinering af borgerens rehabiliteringsforløb. Særligt i forbindelse med opgaver der relaterer sig til det sundhedsfaglige område, eks. ADL-aktiviteter, medicinhåndtering, kost og ernæring etc. Planlægning og afvikling af diverse møder. Udfærdigelse af skriftlige planer og statusskrivelser. Varetagelse af personlig pleje, sundheds – og sygeplejefaglige observationer, indsamling af data, forebyggende tiltag, sondeernæring, medicinering etc. Medvirke i udviklingen af vores praksis. Forefaldende opgaver. Vi er en forholdsvis lille enhed, hvor vi har en "skal jeg ikke give en hånd med" kultur, hvor alle hjælper alle.   Vi tilbyder: Individuelt tilrettelagt introduktion. Fastansættelse på 32-35 timer pr. uge.  Tjeneste primært i dagvagter. Aftenvagt ca. 2-4 stk. pr måned. Weekendvagt hver 3. uge. En arbejdsplads med høj faglighed og en professionel tilgang. En arbejdsplads i konstant udvikling, som udvikler og afprøver nye metoder. Efteruddannelse og kurser. En arbejdsplads der også vægter fælleskabet og det gode grin. En arbejdsplads i usædvanligt smukke omgivelser, beliggende i Faxe, med kort afstand til motorvej. 50 minutter fra Rådhuspladsen i København.   Send os en motiveret ansøgning med CV og relevant dokumentation. Ansøgningsfrist d. 10. november 2021. Første ansættelsessamtale d. 16. november 2021. Anden ansættelsessamtale d. 19. november 2021. Tiltrædelse d. 1.1.2022 eller snarest. Samtalerne finder sted på Præstøvej 86, 4640 Faxe.   Yderligere oplysninger om Kildebo kan findes på vores hjemmeside www.kildebo.faxekommune.dk Eller ved telefonisk henvendelse til teamleder Helle Koldorf på 51 31 98 89.   Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst samt personlige kvalifikationer.                           Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3f24b4d0)
Faxe Kommune
Indrykket 25. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Faxe

Faxe er en temmelig lille by beliggende i den sydlige del af Sjælland. Faxe er en del af Region Sjælland, og så hører byen ind under Faxe Kommune. Med sine kun 4.158 er Faxe en lille by, som tilmed er en del af en lille kommune - Faxe Kommune med 36.513 indbyggere og 404,54 km2 i areal. Byen har postnummeret 4640, og så ligger den ved siden af byerne Tappernøje, Rønnede, ulse, Karisse, Boestofte og Rødvig. Byen Faxe ligger desuden lige ud til Faxe Bugt. 


Faxes historie 

Byens navn, Faxe, er faktisk oldnordisk og betyder “hestemanke” - dette hænger højst sandsynligt sammen med byens beliggenhed på et højdedrag. Der er en teori om at høvdingesønnen Rollo var fra Faxe-området. Rollo var ham der omkring år 900 erobrede landet ved Seinens munding. 


Byen nævnes i 1280, så det er en ganske gammel by. Nogle af byens ældste bygninger er blandt andet Faxe Kirke, som er fra 1440. Kirken brændte i 1577, hvor båden kirken og præstegården var i brænd. Dog blev begge dele genopbygget. Derudover ligger Danmarks ældste folkeskole i Faxe. Skolen hedder Rasmus Svendsens Skole, og bygningen er et bindingsværk som er opført i 1633 på foranledning af sognepræsten Rasmus Svendsen. 


I 1864 åbnede en smalsporet jernbane mellem Faxe Kalkbrud og Faxe Ladeplads, og i 1879 åbnede Østbanen med strækninger fra Køge over Hårlev til både Faxe og Rødvig. Disse to baner blev forbundet i 1880. Stationen i Faxe blev tegnet af artikekten Heinrick Wenck. 


I 1870 blev Faxe beskrevet som en by der havde en kirke, en præstegård, en Capellanbolig, en skole, en kro med handelsprivilegium, et jernstøberi, en bager, en boghandel, fem købmandshandler, en bolig for en læge, et bogtrykkeri hvorfra der bliver udgivet aviser tre gange om ugen. 


I 1990 blev Faxe beskrevet som en købstadslignende landsby, hvor der blandt andet var valgsted for Præstø Amts 2. folketingskreds, en kirke, en skole, en teknisk skole, en privatskole, et forsamlingshus, et amtssygehus, et apotek, en sparekasse, en politistation, en jernbane, en bager, en boghandel og andre ting. 

 

Seværdigheder i Faxe

På trods af byens størrelse, kan du faktisk få dig nogle ganske fantastiske oplevelser i Faxe. Det er bestemt ikke et kedeligt sted at befinde sig. Der er både natur, kultur, mad, indkøbsmuligheder og meget andet der er med til at gøre Faxe til en rigtig dejlig by. 


Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud er, for at det ikke skal være løgn, Europas største og mest betagende kalkbrud. Hvis du tager til Faxe Kalkbrud, kan du give dig selv den oplevelse at gå rundt på bunden af et 63 millioner år gammelt hav, hvor både hajer, krokodiller og blæksprutter svømmede rundt mellem de mange smukke koraller. Du kan derudover få lov til at låne både hammer og mejsel på Geo Museum, som ligger lige overfor Danhostel. Således får du mulighed for selv at finde havets skjulte skatte. Dette kan for eksempel være hajtænder, koraler og mange andre fossiler. En skøn og meget unik oplevelse af et kalkbrud der startede brydningen allerede i 1200-tallet. I 1600-tallet blev der suppleret med kalkbrænding. Kalkbruddet er omkring 150 hektar, og ligger side om side med byen Faxe. 


Geomuseum Faxe

Geomuseum Faxe er et museum der i den grad kan få dig på en rejse tilbage i tiden. På dette museum finder du blandt andet fossiler fra de mange forskellige dyrearter, der svømmede rundt i Faxe Kalkbrud for 63 millioner år siden. Der er blandt andet en dinosaurudstilling ved navn DinosaurLiv. Det er en udstilling der viser de forskellige sider af dinosauernes liv, som det bestemt kun er de færreste, der kender til. Du kan komme og se, hvordan dinosauerne formerede sig og passede på deres unger. Du kan derudover også se, hvordan den største langhals startede sit liv i et æg på størrelse med en håndbold - faktisk mindre. Geomuseum Faxe er tæt forbundet med Faxe Kalkbrud, hvor du kan gå på jagt og finde 63 millioner gamle fossiler. 


Gisselfeld Kloster

Gisselfeld Kloster er en vaskeægte, velbevaret renæssanceborg, som du har muligheden for at opleve på helt tæt hold. Der er desuden en tilhørende blomsterpark, hvor du kan opleve helt igennem skøn botanik. Gisselfeld Klosters navn kan spores helt tilbage til år 1370, selvom bygningerne der i dag står på området blev bygget i perioden 1547 til 1575 - dette var af Danmarks rigshofmester, Peder Oxe. Gisselfeld Kloster har egentlig aldrig fungeret som kloster, men det har derimod været et forsvarsanlæg med ringmur, vindebroer, skydeskår og voldgrav. Klosteret er, den dag i dag, et af Danmarks største godser med et samlet areal på hele 3850 hektar land. Tag på Gisselfeld Kloster og få en skøn udflugt med både smuk natur og spændende historie. Slotsparken som ligger omkring klosteret bør især opleves med de mange karpedamme og botaniske sjældenheder. En god udflugt for både børn og voksne, især hvis det er godt vejr, og du rigtig har mulighed for at gå udenfor og nyde de smukke arealer.